Archive for the suka dan duka Category

suka dan duka

Posted in suka dan duka on July 26, 2011 by sekamarrindu2009

aku tak pernah lupa. bahawa luka dan duka punya peranan penting dalam meraih bahagia