Archive for the ‘kunci ada di luar..” Category

>"kunci ada di luar.."

Posted in 'kunci ada di luar.." on July 15, 2011 by sekamarrindu2009

>

suatu hari nanti di hari yang indah, kamu pasti pulang…
kutinggalkan kunci di luar di tempat rahsia yang kamu tahu.
agar ketika kelak datang kamu tak harus mengetuk lagi.

Advertisements